^^^

Reklama

Reklama

Szybki kontakt

Kontakt:

Spotkania o 19:30 w każdą środę

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Studencki Krąg Instruktorski przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika powstał w lutym 1976 r. jako kontynuator założonego w 1972 MKI. Założycielami byli Mira Franczuk, Michał Wojtczak, Zenon Butkiewicz, Jerzy Neumann. Przewodniczącym kręgu obrany został Michał Wojtczak. Celem powstania kręgu było umożliwienie kontynuowania pracy instruktorskiej harcerzom studiującym na UMK...


 Historia i obrzędy SKI

 

Studencki Krąg Instruktorski przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika powstał w lutym 1976 r. jako kontynuator założonego w 1972 Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego. Założycielami SKI byli Mira Franczuk, Michał Wojtczak, Zenon Butkiewicz i Jerzy Neumann. Przewodniczącym kręgu obrany został Michał Wojtczak.

 

Celem powstania kręgu było umożliwienie kontynuowania pracy instruktorskiej harcerzom studiującym na UMK. Krąg od samego początku swojego istnienia zaangażowany był w pracę z młodzieżą, szczególnie z wychowankami domów dziecka. Organizowaliśmy obozy, wyjazdy, zimowiska, imprezy andrzejkowe i wigilijne. Współpracowaliśmy również z innymi kręgami instruktorskimi, uczestnicząc w ich zjazdach oraz w pracach Ogólnopolskiej Rady Studenckich Kręgów Instruktorskich. SKI brał także udział w wielu imprezach i kręgowych wyjazdach na terenie całej Polski. Liczna korespondencja zachowana w kronikach stanowi świadectwo nawiązanych przyjaźni z harcerzami z całego kraju.

 

W roku 1992 z powodu przeważających problemów z naborem nowej kadry SKI był zmuszony zawiesić swoją działalność. Dopiero w 1997 roku grupa studentów (Dominik Domin, Anna Geldarska, Emilia Iwan (obecnie Kuczkowska), Marcin Pawluk, Lucyna Szypulska, Łukasz Rozwadowski, Rafał Tyszecki, Jolanta Wegner) dokonała reaktywacji kręgu. Komendantem został Łukasz Rozwadowski. 24.03.1998 druh Rozwadowski oficjalnie otrzymał insygnia władzy z rąk dh. Małgorzaty Augustynowicz, tym samym przejmując tradycje pierwszego SKI. Dziś, po przerwie w latach 2001-2003 SKI działa aktywnie i rozwija się, pozostając wiernym swojej historii i ideałom.

 

W wyniku pozytywnego zamknięcia kampanii bohater w czerwcu 2008 roku Krąg zmienił swoją nazwę. Od 18 czerwca pełna nazwa brzmi Studencki Krąg Instruktorski im. Tony'ego Halika przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

 

Komendantem SKI (do roku 1980 stosowane było określenie przewodniczący) od początków istnienia zostać może jedynie instruktor harcerski, będący zarazem studentem UMK. Ogranicza to kadencję jednego komendanta do maksimum 5 lat. Atrybutami władzy komendanckiej są sznur komendancki i buława komendancka (według tradycji służąca do rozbijania głów opornych kręgowiczów). A oto lista wszystkich komendantów SKI od rozpoczęcia działalności do dziś:

 

 1. Michał Wojtczak - 3 II 1976 - 4 V 1979 (przewodniczący)
 2. Roma Franczuk - 1979 - 1980 (przewodnicząca)
 3. Andrzej Kasperek - 1980 - 1984 (pierwszy tytułowany komendantem)
 4. Anna Radziszewska - wiosna 1984 - 1985
 5. Małgorzata Augustynowicz - 1985 - 1988
 6. Agnieszka Wściubiak (dziś Piernik) - 1988 - 1990
 7. Jarosław Dąbrowski - XI 1989 - 1991
 8. Justyna Kamińska - XI 1991 - 1992
 9. Łukasz Rozwadowski - 1997 - wiosna 1998
 10. Rafał Tyszecki - 1998 - 2000
 11. Anna Frąckowska - 2000 - V 2005
 12. Lucyna Osińska - V 2005 - X 2008
 13. Anna Kasprowicz - X 2008 - X 2010
 14. Joanna Neumann - X 2010 - X2012
 15. Krystian Olęncki - X 2012 -

 

Krąg nosi barwy granatowo - żółte. Wedle tradycji każda nowo przybyła osoba stawała się automatycznie kandydatem na członka SKI. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego kandydat przechodził nocny bieg (tradycyjne biegi odbywały się w lasku na Bielanach, a w ich trakcie uczestnicy byli straszeni wystrzałami kapiszonów). Najpierw jednak poddawany był szeregowi ciężkich prób, takich jak np. nadmuchiwanie materaca. Nareszcie nadchodziła uroczysta chwila złożenia przysięgi na rotę, ułożoną przez dh. Mirę Franczuk w roku 1976. Przysięga to chwila uroczysta i podniosła. Podczas jej składania każdy pełnoprawny członek SKI mógł kontrolować pokorę, szczerość i zaangażowanie przysięgającego. Przysięga odbywała się na ogień oraz proporzec SKI. Po złożeniu ślubowania wykonywana była pieśń SKI. Jej tekst stanowi wiersz Jana Kasprowicza, a muzykę ułożył druh Zbigniew Komorowski. Obecnie stosujemy jedynie jedno "wkupne" zadanie oraz tradycyjną przysięgę, a cała uroczystość odbywa się w tajemnicy przed innymi kandydatami na członków.

 

Proporzec jest naszą chlubą i największym skarbem. Został zaprojektowany przez dh. Jerzego Żelazińskiego, a wyszyły go dh. Maria Śliwińska i Joanna Kłosiewicz. Uroczyste nadanie nastąpiło pod Brodnicą w roku 1983. W czasie tego wydarzenia druh "Kufel" skaleczył się metalową lilijką, co zostało zinterpretowane jako chrzest proporca krwią. Lilijka niestety tajemniczo zaginęła w latach dziewięćdziesiątych. Jedna ze stron proporca przedstawia lilijkę z napisem Toruń. Na drugiej widnieje logo SKI oraz napis po łacinie głoszący: "ten dom nienawidzi smutku, wymaga pokoju, żąda uczciwości".

 

SKI od samego początku posiadał swoją plakietkę. Pierwszy projekt był zupełnie różny od obecnego, a wykonywany był jako sitodruk zielony. Dzisiejsza, niebieska plakietka została zaprojektowana w roku 1998 przez reaktywowany krąg. Każdy członek otrzymuje ją po złożeniu przysięgi członkowskiej i osobiście przyszywa do rękawa munduru.

 

Zwyczajem niedochowanym do dnia dzisiejszego było własnoręczne haftowanie słońc na chustach przez nowych członków SKI. Dziś haftowanie można "zlecić" bardziej zręcznym palcom.

 

Krąg zawsze starał się podtrzymać kontakt z członkami, którzy opuścili jego szeregi. Bardzo szybko powstał zastęp starszyzny, przemianowany przez samych członków na "zastęp szwagrów". W początkach działania kręgu wszystkich zapraszano na uroczyste urodziny, podczas których pierwszy komendant wygłaszał przemówienie o początkach SKI. W latach osiemdziesiątych zanikła tradycja urodzinowa, natomiast narodziły się wspólne wigilie. Obecnie rolę starszyzny pełnią przyjaciele kręgu i członkowie honorowi, zawsze mile widziani podczas przedświątecznych spotkań oraz z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

 

 

Copyright © 2013. SKI  Rights Reserved.